Första vagnen till Rana Gruber

Foto: Kiruna Wagon

Den första vagnen har dekorerats med en symbolisk text som förklarar att Rana Gruber genom köpet av Kiruna Wagons BD-vagn är redo för en uppgradering av Dunderlandsbanan till en tillåten axellast på 30 ton, ett ärende som är under behandling hos norska Jernbaneverket.  

 – Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att leverera till Rana Gruber och över möjligheten att bidra till mer effektiva och miljövänliga malmtransporter i Norden, säger Kiruna Wagons vd Fredrik Kangas i ett pressmeddelande.

 Vagnen är en så kallad Bottom Dumper (BD) som tömmer godset via en lucka undertill. Den låga egenvikten och den höga axellasten är enligt tillverkaren nyckeln till mer energisnåla och miljövänliga transporter.