Nytt koncept för malmtransporter

Bild: Kiruna Wagon

I det pågående EU-finansierade HERMES-projektet arbetar Kiruna Wagon med att konstruera en demonstrationsvagn och lossningsstation för Iberpotash - ICL Iberias salttransporter i Katalonien i Spanien. Det övergripande syftet med projektet är att lyfta europeiska godstransporter på järnväg till en helt ny nivå av tillförlitlighet, flexibilitet och produktivitet.

I HERMES-projektet möts ledande aktörer från industri och forskning för att utveckla ett nytt system för godstransporter på järnväg som uppfyller industrins behov vad gäller produktivitet, konkurrenskraft, operativ tillförlitlighet, underhåll och kostnader samt samhällets krav på klimat- och miljövänlighet. Nio partner från fyra länder är involverade i projektet och arbetet utförs i enlighet med en väl strukturerad arbetsplan som främjar slutförandet av projektresultat och etappmål.

Bengt Bolsöy, teknisk chef på Kiruna Wagon, kommenterar arbetet:–  För att uppnå vår målsättning att ta ett stort kliv framåt inom hållbar bulklogistik, samarbetar vi i samtliga delar av arbetet, ner till de allra minsta detaljerna i vagn och logistiksystem. Alla parter i HERMES-projektet bidrar med toppmoderna lösningar och vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att bidra till att göra Europa mer konkurrenskraftigt och mer hållbart.I nästa steg av projektet ska Kiruna Wagons bulkvagn och lossningsstation testas av Iberpotash – ICL Iberia i Katalonien i Spanien.