LKAB får nya malmvagnar

Till vänster en vagn för transport av finkorningt material. Till höger pelletsvagnar modell F050 i LKAB:s flotta. Foto: Kiruna Wagon

Kiruna Wagon har tecknat avtal med LKAB för tillverkning av 100 nya malmvagnar samt ombyggnation och renovering av 92 befintliga vagnar. Ombyggnationen avser bottentömmande vagnar av typen Uadk och Uadk RF.

Kiruna Wagon skriver att de 92 vagnarna idag har olika status, men vid projektets slut kommer samtliga att ha moderna förstyvade lastkorgar och bottenluckor försedda med rostfria slitytor. Allt detta för att säkerställa smidig tömning av rågods bestående av fuktig, finkorning malmslig där rostfria plåtytor ger mindre risk för att malmsligen sitter fast vid lossning. 

─ Malmvagnarna som Kiruna Wagon tillverkar åt oss håller mycket hög kvalitet och driftsäkerhet. Det behövs, för LKAB står för cirka 45 procent av hela Sveriges järnvägstransporter, räknat i ton. Med den nya beställningen säkrar vi tillräcklig kapacitet för fortsatta leveranser av våra järnmalmsprodukter, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB och vd för LKAB Malmtrafik.

─ En sådan här order på flera hundra miljoner kronor är naturligtvis stor inte bara för Kiruna Wagon, utan en stor order sett till hela Norrbottens privata industrisektor. Med återkommande förtroenden från våra starka basindustrier har vi byggt upp en produktportfölj av världsunika vagnar, säger Thomas Persson ordförande i Kiruna Wagon och i GMK-koncernen som äger 50 procent av Kiruna Wagon.