Ny vägledning för kollektivtrafik-upphandlingar

Foto: Trafikverket

Modellavtal, allmänna villkor och vägledningar kring hur en bra upphandlingsprocess av kollektivtrafiken bör genomföras publiceras nu i en ny version för den svenska marknaden.

– Genom att samla branschens erfarenheter och goda exempel vill vi ge förutsättningar för goda upphandlingar som innebär att de pengar som samhället satsar nyttjas på bästa sätt och leder till att vi får en attraktiv kollektivtrafik som får fler att ställa den egna bilen, säger Anna Grönlund, expert Sveriges kommuner och landsting, och ordförande i det branschgemensamma arbetet Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.

Offentliga upphandlingar av kollektivtrafik omfattar årligen 32 miljarder kronor. Linjetrafik med buss, taxi och tåg, skolskjuts och färdtjänst är exempel på trafik som handlas upp av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och Trafikverket. De som utför tjänsterna är oftast privata trafikföretag som vinner anbud i konkurrens. Avtalen löper oftast över flera år.

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik etablerades 2008 och ett av de fokusområden man gemensamt arbetat med är just kollektivtrafikens upphandlingar och avtalsprocess. Bakom arbetet med Avtalsprocessen står Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet och Svenska Bussbranschens Riksförbund.