Citybanans sista tunnelsänkning

Foto: Mikael Ullén

Tre blir till en när den mittersta delen av Citybanans tunnel i Riddarfjärden i Stockholm sänks på tisdagen 6 augusti. Under våren och sommaren sänktes de två första tunneldelarna. Nu är det dags för den tredje och sista delen. Sedan är Riddarholmen förenad med Söder Mälarstrand.

– Det här är en milstolpe för projekt Citybanan. Sänktunneln har varit en av våra största utmaningar och nu är den snart på plats, säger projektchef Kjell-Åke Averstad.

Tunneldelen är byggd i stål och betong och ligger nu och guppar i Riddarfjärden. Det är ett pussel med små marginaler när den 100 meter långa och 20 000 ton tunga tunneldelen ska passas in i ett utrymme på 102 meter. Det är den mittersta av de tre tunneldelarna som nu ska sänkas.

För att få den på plats har den norra tunneldelen, som sänktes för ett par veckor sedan, dragits in en extra bit i ett särskilt foghus. I foghuset finns en enorm gummipackning som även den färdiga tunneln kan röra sig lite i. När den väl är på plats dras den inskjutna delen en bit ut ur foghuset igen och delarna gjuts samman under vattnet.

Från det att vatten börjar pumpas in i tunneldelen tar det två–fyra timmar till dess att den kommit under ytan och cirka ett dygn innan den är på plats. Det är ett komplicerat arbete där många faktorer spelar in som gör att det kan ta längre eller kortare tid.

När sänkningen är genomförd monteras de tre delarna ihop, mellanväggarna tas bort och tunneln gjuts ihop. Pendeltågen kommer att rulla i tunneln under Riddarfjärden när Citybanan öppnar 2017.

Citybanans sex kilometer långa pendeltågstunnel går mestadels i berg, men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand ligger berget för djupt för att man där ska kunna gå i bergtunnel. Lösningen blev då en 300 meter lång betongtunnel som sänks ner i Riddarfjärden.