Järnvägens slitna befästningar behöver bytas ut

Det har visat sig att de så kallade FIST-befästningarna i järnvägsanläggningen är i sämre skick än befarat. Det innebär bland annat tidigarelägganden av en del spårbyten.

I järnvägsanläggningen finns en typ av befästningar som håller fast sliprar som heter FIST-befästningar. De är gamla och på väg att successivt bytas ut. 2022 ska de sista bort enligt plan. Den här typen av befästningar finns i 22 mil järnväg.

Trafikverket genomför regelbundet besiktningar och har haft koll på de här befästningarna sedan tidigare. På flera håll har man förstärkt under årens lopp. Det som hänt nu är att Trafikverket sett att de blivit i dåligt skick ganska snabbt på några håll.

På kort sikt innebär detta hastighetsnedsättningar, täta besiktningar och ibland akuta åtgärder av säkerhetsskäl. Men detta är ingen hållbar lösningen eftersom det stör tågtrafikens leveranskvalitet. Därför vill Trafikverket tidigarelägga fyra spårbyten på några av de mer trafikerade sträckorna och försöka genomföra dem redan i år så vi inte stör i Tågplan 2014. Det pågår just nu dialog med järnvägsföretagen för att hitta en lösning som påverkar trafiken i minsta möjliga mån.