Motion om utbyggnad av spårbunden trafik

Vänsterpartiet i Region Skåne har lämnat in en motion om utbyggnad av den spårbundna trafiken med en helt ny sträckning. Det gäller sträckan Malmö – Lund – Hörby – Kristianstad, en linje som kallas ”Diagonalen”. Motionen lämnas in några dagar efter Regionfullmäktiges temadebatt om infrastruktur och transport.

Debatten, som var initierad av Vänsterpartiet, lämnade enligt Vänsterpartiets gruppledare Vilmer Andersen, en del övrigt att önska:

– Det är bra att majoriteten planerar för flera satsningar på infrastruktur, inte minst på järnvägssidan. Men tyvärr saknas den så kallade ”Diagonalen” i det förslag till infrastruktursatsningar som Region Skåne har skickat till Trafikverket.

Säger Andersen, och fortsätter:

- Det är en sträckning som behöver förstärkning. Södra stambanan är en flaskhals och vi måste titta på nya lösningar för att få till en helhetslösning.

Han menar att man med denna satsning kan få kollektivtrafiken att locka till sig fler pendlare så att människor väljer tåg och buss framför bil.

– Då måste vi satsa på helt nya dragningar som täcker upp vita fläckar i kollektivtrafikkartan. Avslutar Andersen.