Tunnelbaneutbyggnaden ska inte finansieras med trängselskatter

Underfinansiering av tunnelbanan ska inte finansieras av trängselskatten menar Vänsterpartiet. Foto: Vänsterpartiet

Notan för utbyggnaden av nya tunnelbanan blir nio miljarder kronor högre än beräknat. Nu presenterar regeringen hur mycket aktörerna staten, regionen och kommunerna ska betala. Vänsterpartiet vill att staten generellt finansierar mer infrastruktur för att inte sätta kommuner i en sits där de måste medfinansiera infrastruktur och Vänsterpartiet vill att staten går in med en summa för att täcka sin del av kostnaden, inte ta av trängselskatten.

– Överenskommelsen att bygga ny tunnelbana i region Stockholm byggde på glädjekalkyler, nya tunnelbanan visade sig bli nio miljarder dyrare och den blå-gröna majoriteten har fått gå tillbaka till parterna i överenskommelsen, staten och fyra stockholmskommuner för att hitta en lösning på fördelning av kostnaderna säger Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd.

Idag meddelade regeringen att förhandlingarna för finansiering av utbyggnaden av tunnelbanan är klara. Kostnaden delas upp på region Stockholm, staten och de fyra kommuner som undertecknat överenskommelsen om utbyggd tunnelbana. Staten kommer betala sin del genom att ta av intäkterna från trängselskatten.

– Det är ett väldigt osäkert sätt att finansiera den skenande kostnaden av utbyggnaden av tunnelbanan. Vi vill att det ska vara färre som åker bil och betalar trängselskatt och då blir ju intäkterna färre. Det är bättre att staten betalar sin del med en avsatt summa så som de gjorde när det gällde fördyringen av Förbifart Stockholm säger Anna Sehlin, (V), oppositionsregionråd.