Linköping presenterar förslag på resecentrum

Vy över centrala Linköping. Foto: Linköpings kommun

Nu har sex arkitektförslag, på hur Linköpings nya resecentrum ska utformas, tagits fram. Det nya resecentrat kommer att uppföras i samband med bygget av den nya järnvägen Ostlänken.

Ostlänken är ett stort samhällsbyggnadsprojekt och Linköping är först ut med att presentera sina planer.De idéer som kommer fram här kommer att forma Linköpings nya resecentrum och nya stadsdel. Kommunen ställer nu ut de sex tävlande teamens förslag så att alla intresserade kan ta del av dem.

I form av tre stora kuber presenteras de sex förslagen. Vilka team som står bakom de olika förslagen avslöjas inte förrän en jury fattat beslut om vinnare i oktober. Utställningen pågår till och med 19 september på platsen vid Stångebro, samt i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.Syftet med tävlingen är att få fram stadsbyggnadsförslag av hög kvalitet, som kan ligga till grund för fortsatt planering av tävlingsområdet. I en prekvalificering anmälde 59 svenska och utländska team intresse av att få delta. Sex kända och välmeriterade team av arkitekter och samhällsplanerare valdes ut.