Station Stockholm City tar nästa steg

Bild: Jernhusen

Utvecklingen av nya Station Stockholm City är i full gång och förbipasserande kan redan se hur den befintliga byggnaden på platsen successivt försvinner. I slutet av mars vann detaljplanen laga kraft. Jernhusen har nu också upphandlat Strabag som totalentreprenör för genomförandet av projektet.

Nästa steg i projektet är att påbörja uppförandet av den nya byggnaden där bland annat den nya pendeltågsstationen i Centralstationsområdet ska ligga – Station Stockholm City. Byggnaden kommer utöver en samlad stationslösning också innehålla ett nytt Scandic Hotel samt bostäder högre upp i byggnaden. Den totala bygginvesteringen är på drygt 1 miljard kronor och avtalet med Strabag avser del av denna investeringsvolym.

Rivning av den befintliga byggnaden pågår fram till och med sommaren och därefter påbörjar Strabag grundläggnings- och betongarbeten.  

- Vi har genomfört en noggrann upphandlingsprocess i flera steg, där Strabag under det senaste halvåret medverkat i projektet på konsultbasis. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Strabag och går nu vidare med ett entreprenadavtal. Vi har gemensamt skapat en mycket erfaren och stark organisation för ett synnerligen komplicerat och tidspressat projekt. Tillsammans kommer vi att skapa en attraktiv mötesplats och stationsbyggnad säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen i ett pressmeddelande.

Jernhusen jobbar nu intensivt tillsammans med Strabag för att förverkliga en ny mötesplats för resenärer och besökare till Stockholm.

- Det känns enormt stimulerande för oss på Strabag att vi fått fortsatt förtroende att färdigställa ett av Stockholms mest exponerade projekt. Projektet kommer att uppföras i ”teamkoncept” d.v.s. i nära samarbete med Jernhusen. Beslut, metoder, materialval och planering kommer att göras gemensamt vilket är en förutsättning i så här komplicerad byggnation med flera intressenter säger Jens Lackmann, vd på Strabag Projektutveckling

Lagom till Citybanan är klar 2017 kommer en samlad stationslösning, hotell och bostäder att stå klar. Station Stockholm City kommer tillsammans med Centralstationen och Cityterminalen att skapa ett utvecklat stationsområde med attraktiv service till resenärerna. Det är många behov som nu kan tillgodoses för de tåg- och bussresenärer som både pendlar och reser långväga.

- Nu tar vi ännu ett avgörande steg närmare ett förverkligande av den multifunktionella stationsbyggnad vi jobbat med sedan 2009. Denna lösning innebär att Station Stockholm Citys resenärer får en riktigt attraktiv stationsfunktion med service och handel som kopplar ihop alla transportslagen i centralstationsområdet säger Ann Wiberg.