Släckningsarbete på stambanan

Ett godståg på väg söderut på Pitebanan orsakade på söndagen bränder utmed banvallen, mellan Piteå och Älvsbyn. Det var gnistor från vagnen som antände vegetationen. Järnvägsbolaget Strukton Rail hade ett inplanerat spårbyte och befann sig i närheten av det drabbade stråket på söndagen, och för delar av arbetslaget blev det släckningsarbete istället för spårupprustning den här dagen.

- Vi ryckte in med personal och en rälsgående vagn, som räddningstjänsten använde sig av för att lasta vatten till släckningsarbetet, berättar Gunnar Lundgren, en av banteknikerna som befann sig på plats.