Centralt stationsläge och östlig sträckning förordas i Kävlinge

Kävlinge kommun vill se ett centralt stationsläge i Lund för nya stambanan. Foto: Kävlinge kommun

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana för snabbtåg mellan Stockholm och Malmö. Arbetet har nått punkten då det finns förslag på sträckning för den nya järnvägen och Trafikverket bjuder in till samråd där allmänheten och myndigheter kan lämna sina synpunkter.

Kävlinge kommun har gjort en rad ställningstagande som ska lämnas i ett yttrande till Trafikverket. Vi arbetar för att projektet tar hänsyn till Kävlinge kommuns lokala värden, som det rika naturlivet kring Kävlingeån och den bördiga jordbruksmarken. Vi anser också att det är viktigt att det inte skapas en barriär mot de östra delarna av vår kommun.

– Vi förordar ett centralt stationsläge i Lund så att tågen blir tillgängliga för resenärerna på ett enkelt sätt. Vi vill också att järnvägen dras så långt österut som möjligt så att inte byarna i östra delarna av vår kommun skärs av från tätorterna säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Oppositionsråd Catrin Tufvesson är enig om vikten av en östlig sträckning. Precis som Pia Almström lyfter hon fram Kävlinge kommuns natur och jordbrukslandskap.

– Det är viktigt att vi håller ihop Kävlinge kommun och att vi värnar om de fantastiska naturvärden som vi har längs med Kävlingeån och den fina åkermark som finns i vår kommun, säger Catrin Tufvesson.

– Kävlinge kommun kommer att lämna ett yttrande men Trafikverket vill ha in synpunkter från alla som berörs. Jag vill verkligen uppmana alla att ta chansen att göra sin röst hörd. Man kan lämna synpunkter på Trafikverkets webbsida eller via ett vanligt brev om man hellre vill det, förklarar Pia Almström.