Skanska får stort järnvägskontrakt i Norge

Sande Stasjon på Vestfoldbanen. Foto: Trond Strandsberg

Skanska har fått i uppdrag att bygga dubbelspår på Vestfoldbanen i Norge. Kontraktssumman uppgår till cirka 1,57 miljarder kronor. Kund är Jernbaneverket.

Utbyggnaden av Vestfoldbanen bidrar till effektivare trafikflöden mellan Drammen och Porsgrunn, och områdena runt Oslofjorden knyts därmed bättre samman. Den nya sträckningen klarar av framtida tåghastigheter på upp till 250 km/tim. Kontraktet som Skanska har tecknat berör projekten Stasjon och Fibo.

Stasjonsentreprenaden omfattar totalt 2 370 meter tunnel samt bygget av den 866 meter långa Stasjonshallen. Dessutom bygger Skanska över 1 000 meter dräneringstunnlar. Fiboentreprenaden omfattar den 1 930 meter långa huvudtunneln.

– Det här är ett stort och viktigt projekt för oss. Projektet är helt i linje med Skanska Norges strategi som säger att vi ska vara bäst på stora och komplexa anläggningsprojekt. Därför är det mycket glädjande att Jernbaneverket valt att samarbeta med oss, säger Petter Eiken, vd för Skanska Norge.

Projektet ska vara färdigställt i januari 2015.