Filippinerna uppgraderar spårtrafiken

Foto: Wikipedia

Filippinerna planerar att investera motsvarande 148 miljoner dollar för att uppgradera landets spårbundna persontrafik.

Investeringen kommer att användas till att ersätta gamla tåg i en spårvagnslinje och tunnelbanelinje samt till att förbättra underhåll och drift av systemen. Ett flertal av den första generationens spårvagnar kommer att rustas upp och till tunnelbanan planerar man att köpa in nya tåg.

Filippinernas Transport- kommunikationsdepartement planerar också att öka kapaciteten på nätverket. Till projektet hör också att ersätta och laga boogies som används för fjädring och bromsning i varje vagn, omfattande spårarbeten och ny luftkonditionering.