Förbättrad punktlighet för Skånetrafiken

Foto: Skånetrafiken

Skånetrafiken kan konstatera att även mars var en bra månad för punktligheten, framförallt på tågsidan. Bolagets positiva och stabila trend med en ökad punktlighet fortsätter även i mars.

– De nivåer som vi nu är uppe på är det flera år sedan sist och det är mycket glädjande, men visar också att hårt arbete tillsammans med Trafikverket och våra trafikföretag ger resultat, säger Göran Lundblad, affärsområdeschef för tåg på Skånetrafiken.

För Pågatågen ligger punktligheten för mars månad på 89 procent och det är en ökning med 1 procent jämfört med februari. Öresundstågen i Skåne ligger på 87 procent och även det är en ökning med 1 procent jämfört med förra månaden.

Statistiken för hel och delinställda turer ser ut enligt följande;

Öresundståg 3,1 procent av tågen på en dag har någon form av inställning, det kan vara hela sträckan eller delar av den (siffrorna gäller för hela Öresundstågssystemet det vill säga även utanför Skåne) för Pågatågen är siffran 2,9 procent.

Stadsbusstrafiken ligger kvar på en punktlighet på 88 procent även för mars månad, och även regionbusstrafiken har i mars samma resultat som februari nämligen 80 procent.

– När det gäller regionbusstrafiken ligger den stabilt på 80 procent, men vi inte nöjda utan här krävs det åtgärder tillsammans med våra trafikföretag. Vi håller ju nu på att se över en rad punkter som kan påverka punktligheten för våra regionbussar, säger Henrik Dagnäs.