Mälardalsrådet positivt till nedgrävt spår genom Sundbyberg

Foto: Christer Wiik

Mälardalsrådet uttrycket sitt gillande över beslutet att gräva ned Mälarbanans fyra spår under Sundbybergs centrum.

– Mycket glädjande, och ett viktigt steg på vägen att ytterligare binda samman och stärka Stockholm-Mälarregionen, säger Mälardalsrådets ordförande, Helene Hellmark Knutsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms län, om beskedet om överenskommelse mellan Trafikverket och Sundbybergs stad.

Därmed är den sista etappen på Mälarbanan, sträckan mellan Barkarby-Tomteboda, klar när det gäller finansieringslösning.

– Mälarbanan är oerhört viktigför vardagspendlingen i regionen, och därför är vi mycket nöjda med beskedet, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting och vice ordförande i Mälardalsrådet. Regionen växer kraftigt, och det behövs stabila och långsiktiga kollektivtrafiklösningar.

De sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland samarbetar sedan länge med gemensamma infrastruktur- och kollektivtrafikprioriteringar. I november undertecknade länen en avsiktsförklaring om ett framtida storregionalt tågsystem när Citybanan öppnar 2017. I samband med undertecknandet överlämnade de ledande beslutsfattarna även en beskrivning till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd av nödvändiga satsningar, varav Mälarbanans utbyggnad är en central del.