Danska regeringen moderniserar landets järnvägsnät

Foto: DSB

Den danska regeringen har utvecklat ett projekt för modernisering av landets järnvägar. Enligt landets premiärminister, Helle Thorning-Schmitt, beräknas den totala kostnaden till 2,75 miljarder danska kronor eller motsvarande 4,8 miljoner dollar. Enligt henne är detta pengar som inte kommer att anslås ur statsbudgeten, utan som kommer att tas ut genom ökad beskattning av företag som producerar olja och gas i Nordsjön.

Projektet omfattar elektrifiering och modernisering av det järnvägsnät  som länkar mellan Köpenhamn, Odense, Århus och Ålborg. Det finns också planer på att lansera nya snabbtåg som ska drivas av el, med minskade utsläpp av växthusgaser, jämfört med de som för närvarande kör på diesel.

Enligt Thorning-Schmitt kommer genomförandet av projektet att resultera i kraftigt minskad restid och minskade utsläpp.