Green Cargo och Logent i gemensam statsning

Foto: Peter Lydén

Green Cargo och Logent drar nu igång en gemensam storsatsning där man startar ett nytt bolag för distribution av bilar. Det nya bolaget kommer att heta Logent Automotive Logistics AB och satsningen presenterades på Nordic Rail. Arbetet med att skapa distributionslösningar kommer drivas i det nystartade bolaget Logent Automotive Logistics, som blir en del av affärsområdet Logent Ports & Terminals. Bolaget kommer ha ett helhetsansvar för att skapa, driva och sälja distributionslösningar till bilindustrin. Green Cargo tillför vagns- och tågdragningskapacitet för att säkerställa transporterna och ökar därmed kapacieteten för biltransport på järnväg i Sverige. Logent har sedan tidigare terminalhantering i Göteborg, Stockholm och Sundsvall men Logent Automotive Logistics kommer att arbeta oberoende mot marknaden och upphandla terminal, PDI och lastbilsdistribution efter behov. – I kombination med en ordentlig nyinvestering i ny vagnkapacitet, IT-system samt med tillgång till Logents kunnande inom logistik är jag helt övertygad om att det här är en satsning som uppskattas av marknaden, säger Michael Arvidsson, Affärsområdeschef Logent Ports & Terminals. Analysen bakom Green Cargos och Logents satsning på en helhetsleverantör av logistiklösningar för bilindustrin, ligger i att automotivesegmentet är under ett starkt omvandlingstryck. Kraven på miljöoptimering och kostnadseffektivisering pekar mot att järnvägen kommer att ha en stark position i framtidens distribution av bilar. En effektiv distribution av bilar kräver dock även tillgång till terminaler, PDI-anläggningar, kapillärdistribution med lastbil och effektiva it-stöd.