Rättegång fortsätter mot järnvägschef

Foto: Marty

En domarepanel vid Sofias tingsrätt har startat en rättegång mot Hristo Monov, tidigare verkställande direktör för Bulgariska Statens Järnvägar, BSZ. Han anklagas för medvetet slarv i förvaltningen, bristande underhåll och skötsel av fastigheter i företaget var han ansvarig för.

Monov anklagas för medveten misskötsel och att under perioden mellan 2008 och 2009, i sin egenskap av verkställande direktör för BDZ, medvetet underlåttit att ta tillräckligt hand om företagets egendom. Monov anklagas för att orsakat allvarlig ekonomisk skada för det statligt ägda företaget, en skada som som uppskattas till  169 698 bulgariska leva.