M-1 Rail tar in 25 miljoner dollar i federal finansiering

Bild med tillstånd från Eisbrenner Public Delser

Nyligen meddelade US Department of Transportation, DOT, att projektledarna för M-1 Rail att den drygt 2,5 kilometer långa pendeltågslinjen längs Woodward Avenue i staden Detroits stadskärna får 25 miljoner dollar av federala medel. Bidraget utgör en kritisk del av finansiering som behövs för att genomföra projektet.

– Jag applåderar Michigans ledare för att de tillsammans stödjer en regional vision för kollektivtrafik som kommer att förbättra tillgången till arbete, utbildning, sjukvård och andra utvecklingsmöjligheter för boende i Detroitområdet, säger sekreteraren Ray LaHood.

– Obamaadministrationen har påtagit sig att stödja ett modernt transportsystem som kommer att skapa de arbetstillfällen i Detroit som behövs just nu, samtidigt som projektet bidrar till den ekonomiska utvecklingen och att hjälpa denna region att växa sig starkare under de kommande åren.M-1 Rail räknar med att gå i gång med projektet under senare delen av 2013, med målet att starta trafiken i slutet av 2015.M-1 Rail är ett privat/offentligt partnerskap för att bygga och driva ett spårbundet persontransportsystem längs Woodward Avenue . Den drygt 2,5 kilometer långa linjen kommer att ha 11 stationer.