Network Rail tar kontrakt med Crossrail om uppgradering av järnvägslinjer

Network Rail har fått ett uppdraget från Balfour Beatty Rail för uppgradering av 12 mil av stambanan Great Western mellan West Drayton and Maidenhead, för att utveckla operatören Crossrails trafik på linjen.

Det är Crossrails västliga anläggningar och linjer avtalet gäller och följande ingår:

• En detaljerad konstruktionsplan samt installation och driftsättning av nya uppgraderade spår.

• Sänkning av banvallen under ett antal broar för att möjliggöra luftledningar för de nya eltågen.

• Anläggningsarbeten i samband med broförstärkningar och dräneringsarbeten.

• Byggnation av ett nytt spårområde för uppställning av Crossrails tåg vid Maidenhead.

• Installation av kontaktledningsutrustning och elarbeten.

Det stegvisa uppgraderingsprogrammet kommer att starta i sommaren 2013 och vara klart sommaren 2017.

– Network Rail genomför en större uppgradering av det befintliga järnvägsnätet för Crossrail, vilket inkluderar ett omfattande program för spårförnyelser och förbättringar av stationer på linjen. Crossrail kommer att utveckla kollektivtrafiken, vilket gör det snabbare och enklare för människor att ta sig till destinationer tvärs över London och till den sydöstra delen, säger Jorge Mendonça, Crossrails programchef.