Stödjer LKAB i moderniseringen av gruvlok

LKAB moderniserar 18 Adtranz Bombardier IORE lok. Foto: Trafikverket

Vysus Group tillhandahåller tjänster för teknik-, riskhantering- och myndighetsgodkännande för att stödja LKAB i moderniseringen av 18 Adtranz / Bombardier IORE lok för tunga drag som används för att dra järnmalm från Malmfälten gruvområde till hamnarna i Luleå och Narvik.

Vysus är ett fristående järnvägs-, industri- och energikonsultföretag som bildades från Lloyds Registers energiföretag. Enligt kontraktet med LKAB kommer det att säkerställa att projektet för modernisering av lok uppfyller alla lagstadgade och juridiska krav, inklusive Europeiska kommissionens gemensamma säkerhetsmetoder som ger en ram för utvärdering och bedömning av risker i samband med tekniska, operativa och organisatoriska förändringar av järnvägar.

Kontraktet löper i ett år med optioner att förlänga till 2026; renoveringsprogrammet förväntas ta upp till sex år. Moderniseringen av IORE-lokomotiven genomförs med Bombardier Transportation och samordnas med installationen av ETCS som ska införas längs hela Malmbanan-rutten 2023.