Ukraina börjar bygga höghastighetslinjer i år

Ukraina kommer att börja bygga höghastighetslinjer i år, enligt landets premiärminister Nikolaj Azarov.

Enligt honom planerar regeringen att inleda utvecklingen av järnvägstrafik på  högbana vilket gör det möjligt för tågen att köras i över 350 kilometer i timmen.

För närvarande uppskattas medelhastigheten på de ukrainska järnvägarna till drygt 100 kilometer i timmen, medan den genomsnittliga hastigheten för nattågen är cirka 57 kilometer i timmen..

Enligt Azarov, förväntas kvaliteten och effektiviteten i person- och godstrafiken i Ukraina förbättras avsevärt i år. Det finns även planer för modernisering av lokal rullande materiel med nya tåg av inhemsk produktion.

Projektet kommer att genomföras av Ukrainas minister för infrastruktur, Vladimir Kozak.