Bombardier levererar signalsystem till Polen

Stockholmsbaserade Bombardier Rail Control Solutions har fått en beställning på ett ERTMS-system till den 340 kilometer långa järnvägslinjen mellan Warszawa och Gdynia i Polen.

Detta är den andra större ordern Bombardier mottagit i landet och delas med Thales och Nokia Siemens Networks. Kontraktsvärdet är 115 miljoner euro varav Bombardiers andel utgör 53 miljoner euro.

Projektet är en del i den så kallade E65-korridoren och möjliggör interoperabilitet, det vill säga tågoperatörer från andra länder kommer att kunna trafikera sträckan mellan Gdynia och den tjeckiska gränsen. Utöver den nya ERTMS-installationen ingår även konventionell signalutrustning till åtta trafikledningscentraler och uppgradering av befintlig utrustning till ERTMS nivå 2 standard.

Bombardiers andel av leveransen omfattar ERTMS-systemlösningen Bombardier Interflo 450 inklusive fyra radioblockscentra och EBI Link balis-system. När det gäller den konventionella andelen av projektet kommer Bombardier att leverera sin Interflo 200-teknik med EBI Screen 300 trafikledningslösningar samt ett EBI Lock 950-system till Chylonia-stationen i Gdynia.

Bombardier är den ledande leverantören på den polska marknaden och har installerat ett stort antal system och även svarat för ERTMS pilotprogram i Polen.