IDB godkänner lån på 200 miljoner dollar för att stödja urbana transporter i Equador

Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB har tillkännagivit att den godkänt en ett lån på 200 miljoner dollar för att bygga ett tunnelbaesystem i staden Quito, i Ecuador. T-banan kommer att förbättra mobiliteten i staden och kommer att möta den växande efterfrågan på kollektivtrafik.

Den första linjen i Quitos Metro, PLMQ, beräknas vara klar 2016 och kommer att transportera 360 000 passagerare per dag vilket kommer att utgöra en 11-procentig ökning av de kollektiva passagerarströmmarna. Inom två år förväntas PLMQ förkorta restiden genom Quito med 15 minuter. Detta innebär en besparing på 68 miljoner dollar sparade tack vare lägre offentliga kostnader för att bedriva trafiken.

PLMQ kommer att skapa högre säkerhet och ökad komfort och utsläpp och föroreningar ska minska med 25 miljoner ton per år, en siffra som kommer att öka med tiden. T-banan kommer också att ge bättre tillgång till staden för personer med fysiska begränsningar, äldre och familjer.

Genomförandet av projektet är uppbyggt kring ett antal delprojekt: anläggningsarbeten, expropriering, rullande materiel och tekniskt bistånd.

– Den första t-banelinjem i Quito Metro kommer att bli ett snabbt och effektivt sätt att transportera runt 360 000 människor varje dag till sina destinationer längs den 23 kilometer långa linjen. Det säger Rafael Acevedo-Dunas som är projektledare.

 – Linjen kommer att ha kontakt med andra knutpunkter i kollektivtrafiken för att minska restid och trängsel, vilket resulterar i en betydande ökning av livskvaliteten för medborgarna.

Quito, med 2,4 miljoner invånare, har haft en betydande ökning av antalet bilar de senaste åtta åren med mer än en fördubbling, från 175 000 år 2002 till 405 300 år 2009, en genomsnittlig årlig ökning på 10 till 16 procent. Det finns nu nästan 200 bilar per 1 000 invånare i Quito.

Den planerade linjedragningen kommer att ansluta till stadens övriga kollektivtrafik. Avståndet mellan tunnelbanestationerna kommer att variera från 500 meter till 1 500 meter och den genomsnittliga hastigheten kommer att vara 40 km i timmen.