Ny pendeltågstrafik till Arlanda flygplats

Fotograf: Melker Dahlstrand

Den 9 december startade pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Uppsala via Arlanda.

Den nya sträckningen är ett samarbete mellan Stockholms Lokaltrafik och Upplands Lokaltrafik i syfte att förbättra kollektivtrafiken och öka resandet över länsgränsen. För Arlandas del är en viktig nyhet att det blir enklare att nå flygplatsen från flera stationer via pendeltågsnätet. När den nya pendeltågstrafiken startar blir det möjligt att åka pendeltåg mellan Uppsala och Älvsjö, via Arlanda, utan byte.

Pendeln mellan Uppsala och Älvsjö planeras att gå i halvtimmestrafik, förutom efter klockan 22.00 och före klockan 9.00 på helgmorgnar då det blir timmestrafik. Restiden mellan Stockholm Central och Uppsala blir 55 minuter. Restiden mellan Stockholm Central och Arlanda blir 38 minuter, och mellan Uppsala och Arlanda 18 minuter.

Resenärer som stiger av och på tågen vid Arlanda Centralstation betalar en tilläggsavgift. Finns den inte inlagd på biljetten så betalas den vid spärren i Sky City. Avgiften har ingen koppling till flygplatsen utan handlar om användandet av själva stationen och järnvägen och hur dessa finansierades när de byggdes på 1990-talet. Arlandabanan, avstickaren från stambanan mellan Rosersberg, Arlanda och Odensala, liksom järnvägsstationerna under flygplatsen, finansierades ursprungligen av ett privat konsortium bestående av bland andra NCC, Alstom och Vattenfall, med framtida biljettintäkter som garanti. A-train, konsortiet bakom byggandet och Arlanda Express, överlät anläggningen till staten när den var klar, men har i gengäld en ensamrätt på banan fram till år 2040. När fjärrtågen, och nu också pendeltågen, använder banan och stationen, går tilläggsavgiften till företaget med ensamrätten.