Infranord får kontrakt på Öresundsbron

Foto: Infranord

Infranord har fått förnyat förtroende av Öresundsbrokonsortiet och kommer att ansvara för drift och underhåll av Öresundsbron under de kommande fyra åren. Det nya kontraktet kommer att träda i kraft 1 april 2013 med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

- Avtalet innebär ett nära samarbete mellan Infranord och Öresundsbron, där Infranord tar helhetsansvar för vår järnvägsinfrastruktur och kommer att vara den drivande kraften i utvecklingen av ett effektivt underhåll för att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet och hög säkerhet, säger Caroline Ullman-Hammar, vd för Öresundsbrokonsortiet.Avtalet löper på fyra år med möjlighet till fyra års förlängning. Kontraktssumman under åtta år totalt nästan 90 miljoner danska kronor. Infranords bud var inte det lägsta, men istället styrde mjuka parametrar som "förvaltning och planering", "Prestanda" och "Utveckling" till Infranords fördel.