Stena kör 80 000 kylskåp på räls

Foto: Stena

Sedan 2007 har Stena utvecklat sina tågtransporter av skrot i Sverige. Nu är det premiär även för kylskåp på räls.

– Det här är ett nära samarbete mellan Stena Technoworld och El-Kretsen. Varje år kommer 80 000 kylskåp att köras med Green Cargos tåg från Norrland till Stenas återvinningsanläggningar i söder. Lösningen tar bort många tunga transporter på väg och skapar stor miljönytta, säger Olof Christensson, Nordenchef Stena Technoworld. 

Stenas omfattande tågtransporter av avfall har rönt enorm uppmärksamhet sedan starten 2007 och har även prisbelönats. Fördelarna är flera: tågtransporter minskar koldioxidutsläppen med 65 procent jämfört med lastbilstransporter. I nuvarande takt kan mer än 15 000 lastbilstransporter på allmänna vägar ersättas varje år.– Tågtransporter av 80 000 kylskåp och frysar per år gör det möjligt att ersätta ännu fler tunga transporter ute på allmänna vägar, säger Olof Christensson, Nordenchef på Stena Technoworld.

El-Kretsen organiserar insamlingen av uttjänt elektronik i Sverige. Stenas möjligheter att använda tåg för avfallstransporterna var avgörande för det treåriga avtalet då El-Kretsen eftersträvar minskad miljöbelastning och behandlingsanläggningarna finns i de södra delarna av landet. – Tågtransporter är en intressant lösning och ligger helt i linje med våra ambitioner att minska koldioxidutsläppen. Vi samlar in cirka 150 000 ton elektronik årligen så transporter är en stor del i vår verksamhet och något vi fokuserar på att ständigt förbättra, säger Jan-Olof Eriksson, vd på El-Kretsen.

Miljönyttan med återvinning av kylskåp och frysar är mycket stor. Återvinning av ett enda äldre skåp med freon kan spara över två ton utsläpp av koldioxid. Skälet är den mycket stora, negativa miljöpåverkan det skulle få om freonet inte oskadliggjordes i slutna processer utan läckte ut i atmosfären istället.

Kylmöblerna lastas på tåg i Örnsköldsvik och transporteras till Stenas fragmenteringsanläggningar i söder. Först miljösaneras alla skåpen och klimatskadliga köldmedier som freon destrueras i slutna processer. – Skåpen mals ner, materialen sorteras och blir nya råvaror för nya produkter i samhället. Mer än 99 procent av materialen i kylskåpen återvinns, säger Olof Christensson.

Tågtrafiken sköts av Green Cargo som kör med miljöeffektiva eltåg på de långa sträckorna.