Superhögtryck i kampen mot hala spår

Foto: NJ Transit

– Även om hösten bladverk ger en scenisk känsla så, kan de bli ganska störande för oss och våra transporter när de faller ned på spåren, säger NJ Transit verkställande direktör James Weinstein.

 – AquaTrack spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa halka och se till att tågen körs i tid.

Hala järnvägsspår ett gammalt problem som orsakas under hösten på grund lövfällning och våta väderförhållanden påverkar alla järnvägslinjer där lövträd är vanliga. Då löv på spåret krossas av tågets hjul skapar ruttnande löv en oljig vätska som täcker rälsen vilket resulterar i dålig dragkraft på drivhjulen, vilket i sin tur skapar förseningar.

NJ Transit introducerade AquaTrack i oktober 2003. Maskinen, som skjuts eller dras av ett diesellok, är utrustad med två 250-hästkrafters dieselmotorer monterade på en vagn med en kontroll hytt för poeratören. Två högtryckspumpar, som kan leverera upp till 1 300 bar vid 17 liter per minut direkt på skenan, håller spårern rena.