Ukrainska järnvägarna gör kraftiga förluster

Foto: Ukrainska järnvägarna

Ukrainska järnvägarna är ett monopolföretag som hanterar majoriteten av järnvägstransporterna i Ukraina. Nu planerar man att under 2013 investera mer än en miljard dollar i modernisering av företaget.

Majoriteten av investeringarna handlar om inköp av 200 persontransportvagnar, 53 ellok, sju underhållståg samt två interregionala tåg.

Samtidigt har bolaget meddelat att det inte har tillräckligt med kapital för att genomföra projektet och att man hoppas på statligt stöd. Kapitalbristen beror att Ukrainska järnvägarnas verksamhet varit förlustbringande under de senaste åren.

Årets förluster för passagerartrafiken förväntas uppgå till cirka 900 miljoner dollar. Dessutom ådrar sig företaget stora förluster på grund av rabatter till stora befolkningsgrupper, rabatter som inte kompenseras av staten.