EuroMaint skriver avtal med Alstom

Foto: Malter

Euromaint tecknar avtal med Alstom om huvudansvaret för materialförsörjningen till de 51 tågsätt av modell X10 som går i pendeltågstrafik i Stockholm. Avtalet löper till och med juni 2016.

Euromaint har fått uppdraget att ansvara för materialförsörjningen till Alstom för underhåll av SL:s samtliga 51 tåg av modellen X10. För att kunna leverera enligt Alstoms förväntningar har Euromaint satt upp ett konsignationslager i anslutning till SL:s depå i Älvsjö, där underhållet av X10 utförs. Där lagerhålls de 265 mest frekventa reservdelarna såsom dämpare, bromsblock, ventiler och kretskort.

Utöver lagerhållning ingår även upparbetning av utbytesartiklar, till exempel aggregat, ventilpaket och bromsmotstånd samt försäljning av förbrukningsmaterial, till exempel bussningar, brickor och klammerband.

– Alstom ser fram emot att samarbeta med Euromaint om materialförsörjningen till de pendeltåg av modell X10 som går i trafik i Stockholm. En väl fungerande materialförsörjning är en viktig del i vårt uppdrag att leverera ett modernt och tillförlitligt underhåll av Stockholms pendeltågstrafik, säger Per Öster, Operations Director Alstom Transport AB.

Avtalet löper under perioden januari 2013 - juni 2016.