”Äntligen en ordentlig satsning på infrastruktur”

Foto: Kasper Dudzik

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om en ordentlig satsning på infrastruktur och menar att de föreslagna satsningarna på drift och underhåll av järnvägen är helt nödvändigt för kollektivtrafikresenärerna.  

– Vi välkomnar därför regeringens förslag om att i första hand föreslå resurser till drift och underhåll av befintligt system och i andra hand nyinvesteringar, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafik menar att det är bra att regeringens förslag ligger nära kapacitetsutredningens mest ambitiösa nivå när det gäller åtgärder på kort och medellång sikt men att det redan nu är dags att börja titta på behovet av satsningar i ett längre perspektiv, till åtminstone 2030 men med utblick mot 2050 vilket också var kapacitetsutredningens långsiktiga perspektiv. Detta för att inte ska hamna i fler akuta situationer i framtiden. Dessutom visar det så kallade klimatpaketet i kapacitetsutredningen att det kommer att krävas extra ordinära insatser för att nå både EU:s och de svenska klimatmålen. Ett område som särskilt pekas ut för att nå dessa mål är möjligheterna att skapa en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik.

– Svensk Kollektivtrafik har därför tagit initiativ till ett branschgemensamt projekt, Scenario 2050 som handlar om att bredda perspektivet till att inte bara omfatta infrastruktursatsningar utan också att identifiera andra strategiskt viktiga åtgärder som krävs för att utveckla kollektivtrafiken och fördubbla marknadsandelen på lite sikt, branschens gemensamma mål, säger Charlotte Wäreborn Schultz.