RZD bygger järnväg i Libyen

Foto: RZD

Det var i  april som RZD tecknade ett avtal med regeringen i Libyen om att bygga en järnväg mellan Sirte och Benghazi. Projektet omfattar konstruktionen av en höghastighetsbana, upp till 250 kilometer i timmen, som ska löpa längs Medelhavskusten och ansluta de två storstäderna i Libyen. Den nya linjen beräknas bli en del av den internationella transportkorridoren i norra Afrika. Kontraktsumman är 2,2 miljarder euro. Projektet omfattar även byggandet av mer än 1 000 av plankorsningar och 23 viadukter samt sex stora järnvägsstationer. Enligt Saltanov finns det för närvarande ett behov av att beräkna skadan som orsakats projektet på grund av konflikten och att bestämma hur ersättning för förluster ska fördelas. Enligt Saltanov var i början av konflikten projektet i en aktiv fas av det praktiska genomförandet. Till exempel genomförde företaget bygget av tillfartsvägar samt startade förberedelser för byggandet av själva järnvägen vägen, arbeten som alltså fick avbrytas på grund av konflikten i Libyen..