Kalifornien investerar för att modernisera pendeltågstrafiken

Foto: Caltrain

Caltrain, den kaliforniska pendeltågsoperatören, har fått ett anslag från California Transportation Commission, CTC, för att främja ett moderniserings och elektrifieringsprogram. Finansieringen kommer även att omfatta projekteringen av en järnvägskorridor tillsammans med Kalifornien High Speed ​​Rail.

Man kommer även att vidareutveckla Caltrains avancerade signalsystemsprojekt kallat Overlay Signal System. Förbättrad säkerhet är en av de viktigaste delarna i den nya signalsystemet. I projektet ingår Train Control, PTC, som förhindrar kollisioner, upprätthåller hastighetsbegränsningar och ger skydd för linjearbetare i hela Caltrain-systemet. Projektet är en viktig del för att uppnå de prestandafördelar som finns i en elektrifierad drift. Det avancerade signalsystemet kommer att möjliggöra ökat antal tåg per timme och gör det möjligt för Caltrain möta kraven från ett växande passagerarflöde.

– Caltrain kommer att uppfylla sitt åtagande att driva en renare, tystare, snabbare trafik vilket innebär att fler bilar försvinner från regionens vägar och motorvägar, säger Adrienne J. Tissier, ordförande i Caltrain styrelse.

Det avancerade signalsystemet är en av tre viktiga komponenter i moderniseringsprogrammet, som även omfattar elektrifiering och inköp av flera vagnar. Driften kommer att minska utsläppen med upp till 90 procent och ge snabbare och mer frekvent service.

Tack vare säkerheten i det nya systemet kan lokaltrafiken i framtiden köras på samma spår som brukas av höghastighetståg. Elektrifieringen av systemet förväntas också att avsevärt minska Caltrain operativa kostnad