MTR förbättrar tunnelbanans underhåll

Foto: Christer Wiik

Den 21 mars upptäcktes en spricka i en tunnelbanevagn av modell C20. Med anledning av detta beslutade SL den 20 april att genomföra en oberoende granskning av underhållsverksamheten. MTR Stockholm har inlett ett arbete i syfte att förtydliga regelverket kring underhåll samt förbättra rutinerna för dokumentation.

Det är ett oberoende granskningsföretag, BMG Trada, som genomfört utredningen i Vällingbydepån den 15-16 juni. Utredningen har inriktats på hanteringen av vagn nummer 2007, där en spricka upptäcktes i svetsfogarna kring infästningen till en semitrailerled, i samband med en översyn.

Sprickan bedömdes som allvarlig och vagnen togs omedelbart ur trafik den 21 mars. Den aktuella vagnen ingår i den serie av elva vagnar som Bombardier levererade innan serieproduktion, och som har en annan konstruktion jämfört med övriga vagnar. Skadan analyseras fortfarande, men det preliminära resultatet tyder på ett kvalitetsfel i svetsfogarna på några vagnar i serien 2001-2011. - Säkerhet är vår högsta prioritet och vi sätter aldrig en vagn med kända säkerhetsbrister i trafik. Vi ser allvarligt på den kritik som riktas mot vår dokumentstyrning, och självklart tar vi till oss de förslag till förbättringar som utredarna föreslår, säger Gustav Sjöberg, underhållschef på TBT som utför tågunderhåll på uppdrag av MTR Stockholm i ett pressmeddelande.

Regelverket för tillåtet uppskjutet underhåll, det vill säga icke säkerhetskritiskt underhåll så som trasiga lysrör, bucklor och liknande, kommer att revideras. MTR inför en tidsgräns när fel måste åtgärdas. Regelverket kommer att godkännas av SL innan det införs under december 2011.

Underhållssystemet Axapta kommer att ersättas av ett nytt system (MAXIMO). Till exempel finns en ny funktion för filtrering som innebär att alla öppna arbetsordrar syns, oavsett fysisk arbetsplats. Det här ska vara införst senast den 20 december. .