Dalkia och Jernhusen förlänger driftsamarbetet

Foto: Dalkia

Dalkia har fått fortsatt förtroende att ansvara för den fastighetstekniska driften av Jernhusens stationer, depåer och godsterminaler i regionerna Mälardalen, Stockholm och Norr.

Entreprenaden omfattar framförallt tillsyn och skötsel, ansvar för mediaförsörjningen, systematisk energioptimering av byggnader och fastighetstekniska installationer, samt felavhjälpande underhåll med dygnet-runt-beredskap. I uppdraget ligger också uppgiften att genom fortlöpande utvecklings- och förbättringsarbete långsiktigt effektivisera fastighetsdriften.

Sammanlagt rör det sig om fastigheter på över 400 000 kvadratmeter, däribland Stockholm centralstation.

Det nya avtalet börjar gälla 1 oktober och löper till och med april 2016.