Stora Enso tecknar avtal med Green Cargo

Foto: Peter Lydén

Stora Enso Logistics har tecknat ett avtal värt cirka 500 miljoner kronor, som ger Green Cargo uppdraget att sköta Stora Ensos järnvägstransporter i tre år. Avtalet gäller den export som går ut via Göteborgs hamn eller ned på kontinenten via Malmö samt Stora Ensos inrikestransporter.

Uppdraget omfattar transport av cirka två miljoner ton pappersprodukter årligen. Transporterna sker i egna tågupplägg från Stora Ensos bruk i Borlänge, Fors, Skoghall och Hyltebruk till Göteborgs hamn för vidare fartygstransport. Från dessa bruk samt bruket i Skutskär går dessutom Stora Ensos produkter i Green Cargos godståg till kunder i Sverige och ner till Malmö för vidare transport ned på kontinenten.

Transportavtalet gäller från 1 januari 2013 till och med 31 december 2015.