Geras spårväg ska byggas ut

Efter en förstudie beslöt den tyska staden Geras borgmästare att gå vidare med stadens plan att bygga ut spårvägen.

Med reservation för förbundsstaten Thüringens godkännande vilket beräknas tas senare i år, kommer kontrakt värda totalt 53 miljoner euro att delas ut under januari 2013. Denna andra etapp av spårvägens utbyggnad ska vara klar 2015.

Befintliga spår kommer att rustas upp och en ny linje 4 kommer att byggas med lika många nya hållplatser.