Östgötatrafiken beställer 8 Coradia Nordic-tåg

Foto: Alstom

Franska Alstom har fått en beställning från Östgötatrafiken AB på åtta Coradia Nordic-tåg. Ordern, som är värd 50 miljoner euro, är en del av ett ramavtal som ingicks mellan Alstom och Östgötatrafiken 2008. Det totala antalet Coradia Nordic-tåg som beställts av Östgötatrafiken uppgår nu till 13 stycken.

De nya regionaltågen Coradia Nordic X61 kommer att ersätta äldre tåg i östgötatrafiken. De nya tågen förväntas vara i drift från och med början av 2015.

Coradia Nordic är ett fyravagnars EMU-tåg som kan köras i hastigheter upptill 160 kilometer i timmen. Tågen är speciellt konstruerade för att klara stränga vintrar. Speciell utrustning som placeras på tågtaket avlägsnar snö och is och underlättar tågunderhållet.

Snabbare inbromsning och acceleration av varje vagn kortar restiderna och sparar energi. Extra miljövänligt är tåget genom att 95 procent av det använda materialet är återvinningsbart.

Tågen kommer att tillverkas i Alstoms fabrik i Salzgitter i Tyskland.