Dijons nya spårväg tjuvöppnar sex månader tidigare än planerat

I helgen invigdes den franska staden Dijons spårväg med festigheter, sex månader tidigare än planerat. Stadens första spårvagnslinje är 8,5 kilometer och har en öst-västlig sträckning. Med 17 hållplatser passerar linjen bland annat Dijons universitet, ett fotbollsstadion och ett sjukhus.

Enligt det projektansvariga företaget håller sig projektet inom budgetramarna och har blivit klart tidigare än planerat. En andra linje, 12 kilometer lång, ska öppna i december i år. 33 spårvagnar av fabrikatet Alstom Citadis kommer att rulla på nätet.