Järnvägen mellan Roskilde och Kalundborg elektrifieras

Foto: Banedanmark.

Nu tas de första stegen av elektrifiering av järnvägen mellan Roskilde och Kalundborg. Inom de närmaste åren ska sektionen från Roskilde över Holbæk till Kalundborg elektrifieras och utrustas med nytt signalsystem. Samtidigt renoveras spåret mellan Holbæk och Kalundborg. Under de kommande åren kommer sträckan mellan Roskilde och Kalundborg att förnyas och förbättras på flera områden. Delar av spåret mellan Holbæk och Kalundborg är så slitna att det måste bytas ut.

– Investeringarna i järnvägen mellan Roskilde och Kalundborg ger tågen bättre möjligheter att hålla tidtabellen och hantera förseningar, eftersom eltåg är snabbare för att accelerera och bromsa. Elektrifieringen är också fördelaktig för miljön, och det nya signaleringssystemet minskar antalet signalfel avsevärt, säger Steen Neuchs Vedel, byggnadschef på Banedanmark.

Projekten kommer att slutföras år 2027, men de första förberedelserna har nu startat. I samband med elektrifiering måste mark exproprieras längs vägen så att utrymme för drivströmssystemet blir tillgängligt.