Alstom levererar 12 hybridlok till SBB Cargo

Tolv av dessa treaxliga lok av typ Prima H3 ska levereras från Alstoms fabrik i Stendal till SBB från och med oktober 2020. Foto: Alstom

Franska tillverkaren av rullande materiel Alstom har mottagit en beställning på 12 stycken hybridlokomotiv av typ Prima H3 från schweiziska Investerings- och uthyrningsföretaget Reichmuth Infrastruktur. Kontraktet uppgår till 40 miljoner euro.

Lokomotiven kommer efter leveransen att hyras ut av Reichmuth till schweiziska järnvägsoperatören SBB Cargo för 10 år.

Dessa treaxliga lokomotiv ska levereras från Alstoms fabrik i Stendal från och med oktober 2020. Alstom ansvarar för underhåll, vilket kommer att genomföras i samarbete med SBB Cargo.

SBB Cargo har sedan mitten av 2017 hyrt tre Prima H3 lokomotiv för godstrafik i regionen Basel-Kleinhüningen och i Aargau.

Prima H3 har utrustats med en 350 kilowatt stark dieselmotor, som uppfyller normen för IIIB-utsläppsstandard. Lokets batteri alstrar el för mellan 50 procent och 75 procent av fordonets driftstid. Prima H3 är enligt Alstom betydligt tystare i drift än andra likartade lok och genererar upp till 50 procent mindre koldioxid än konventionella lokomotiv.