Alstom levererar längre tåg till Limas tunnelbana

Alstoms tunnelbanetåg Metropolis 9000 i Limas Metro i Peru. Foto: Wikimedia, kredit: James C.

Den peruanska huvudstaden Limas kollektivtrafiksektor behövde ny kapacitet. Inte minst på grund av de tiotusentals venezolanska flyktingarna som strömmar in i staden på grund av det samhälleliga sammanbrottet i flyktingarnas hemöand.

Ett nytt infrastrukturprojekt längs stadens tunnelbanelinje 1 nådde en milstolpe den 4 oktober när det första tåget med sex vagnar startade på nord-sydlinjen från Bayóvar till Villa El Salvador.

Koncessionsinnehavaren av Limas tunnelbana GyM-Ferrovias tilldelade Alstom ett kontrakt i juli 2015 för att leverera 20 stycken sexvagnståg och 19 mellanvagnar för att kunna förlänga linjens befintliga tågbestånd av typ  Metropolis från fem till sex vagnar.

Leveransen av de fyra första tågen möjliggör minskning av turtätheten på linjens 34 kilometer från sex till fem minuter. Tre-minuters intervaller införs när de sista tågen levereras.

Varje sexvagnståg rymmer cirka 1200 passagerare.

Utbyggnaden av Metros tågflotta är en del av ett kapacitetsförbättringsprogram som kostar 410 miljoner dollar, och som även omfattar modernisering av kraftaggregat, stationer, linjens depå och rälsunderhåll.

Projektet ökar kapaciteten på linje 1 från 320 000 till 500 000 passagerare per dag.