Förslag: Region Skåne återtar driften av Pågatågen

Foto: Christer Wiik

Vänsterpartiet i Skåne vill att Region Skåne ska återta driften av Pågatågen i egen regi och på sikt all kollektivtrafik.Det skriver partiet i en motion till regionfullmäktige. Det rapporterar Norra Skåne

– För att få en hållbar och säker kollektivtrafik som fungerar optimalt vill vi i framtiden att alla kollektivtrafik i länet drivs av regionen. Det är det bästa sättet att se till att våra gemensamma skattepengar kommer all till del iställety för att gå till vinst för olika företag, kommenterar Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i regionala utvecklingsnämnden.

Den aktuella situationen med upphandlingen av Pågatågen är ett bra exempel på varför det vore bättre att driva verksamheten i egen regi, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

– Just nu har vi ett läge där Skånetrafiken riskerar försämringar både för passagerarnas säkerhet och i personalens anställningsvillkor. Det vore mycket bättre att driva Pågatågen i offentlig regi, säger hon till tidningen.

Alternativet erbjuder betydligt högre stabilitet om hela den samlade järnvägsverksamheten låg under regionens styre.

– Att köra Pågatågen i egen regi är ett steg på vägen för att kunna ge hög kvalitet och säkerhet för resenärerna och bra anställningsvillkor för personalen, säger Vilmer Andersen till Norra Skåne.