Ny programvara identifierar hjulskador i tidigt läge

Foto: Green Cargo

Green Cargo har börjat använda information från Trafikverkets detektorer som finns placerade längs det svenska järnvägsnätet, för att få information om begynnande hjulskador. Detektorernas primära syfte är att skydda rälsen från att skadas på grund av defekta hjul. Och med larm från över 200 detektorer runtom i landet kan man arbeta med proaktivt underhåll, vilket är A och O för att kunna ha en tillgänglig och tillförlitlig fordonsflotta.

Den bevakning som görs, vad gäller hjulens status i våra lok och vagnar när de passerar Trafikverkets detektorer, är nu i full gång sedan början av juni. Green Cargo har märkt alla våra lok och drygt 400 av våra egna vagnar med RFID-brickor. Med vår programvara för proaktivt underhåll kontrolleras lokens hjul cirka 2 000 gånger per dag. Hjulen på de vagnar, som går i vår trafik, kontrollerar Trafikverkets detektorsystem drygt 20 000 gånger per dag. 6 500 av dessa kontroller görs på vagnar som har RFID-brickor och Green Cargos programvara kontrollerar i sin tur 1 300 av dessa.

Genom att analysera de värden som systemet ger kan man i ett tidigt läge identifiera hjulskador som utvecklats över tid, till exempel utmattningsskador på hjulens löpytor samt ojämnt slitna löpytor, orunda hjul. Detta ger ökat utrymme för välplanerade åtgärder och samtidigt minskar risken för att passera Trafikverkets så kallade stoppande nivå med mycket tidskrävande och kostsamma konsekvenser som följd.

Under årets första sju månader har 740 meddelanden registrerats om att gränsvärden överskridits för loken. Det låter mycket, men första versionen av programvaran medförde att det blev ett meddelande från varje hjul som larmat. En förbättring av programvaran driftsattes i juni och nu genereras ett meddelande per fordon oavsett hur många hjul som larmat. Meddelandet innehåller även en grafisk presentation som visar hur det larmande hjulet/hjulen ligger i förhållande till tillåtna gränser. Programvaran utvecklas hela tiden. Under hösten kommer verkstadsplanerarna att se alla hjulens maxvärden och på så sätt få en ännu tydligare bild av lokets hjulstatus.