Tågdepån i Eskilstuna servar Märardalstrafiken

Foto: Märardalstrafik

Tågdepån i Eskilstuna är en nybyggd serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Här kommer de 33 nya Mälartåg att servas och underhållas. Depån är byggd på Gredby bangård och har direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna Centralstation.

I depån finns en stor verkstadshall, en multifunktionshall samt speciella spår utomhus där tågen ska städas varje dag. Anläggningen är speciellt anpassat för en så effektiv hantering av fordonen som möjligt. Exempelvis kan tågen köras in och ut ur depån från båda håll, vilket minskar risken för störningar.

I den över 220 meter långa verkstadshallen som rymmer två tåg efter varandra ska allt underhåll och planenlig service ske. Det kan handla om till exempel byte av trasiga hjulpar, strömavtagare, takmoduler, frontrutor, dörrar m.m. I multifunktionshallen sker till exempel tvätt, klottersanering och avisning på ett miljövänligt sätt.

Inom området finns också ett centralt reservdelslager för Mälartåg för att garantera hög och snabb tillgänglighet då skador uppstår och delar måste bytas.