Ny tågdepå i Nässjö för nya Krösatåg

En ny tågdepå är en förutsättning för att upprätthålla hög kvalitet på kollektivtrafiken. Foto: Regionfastigheter

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik att ta i drift nya och större eldrivna Krösatåg. Tanken är att de ska underhållas i en helt ny tågdepå i Nässjö enligt det förslag som regionstyrelsen har tillstyrkt med vissa justeringar, för senare beslut i regionfullmäktige.

– Region Jönköpings län behöver bygga en ny tågdepå för att kunna ta hand om och ge service till de nya och större Krösatågen som kommer att börja köras under 2023. Då Nässjö är ett centrum för järnvägstrafik är det en väldigt lämplig ort för att bygga den nya tågdepån, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Satsningen på att ersätta dagens tio eltåg med nio nya och större eltåg ingår i Region Jönköpings läns trafikförsörjningsprogram och är en del i Regional utvecklingsstrategi för att utveckla hela det kollektivtrafiksystem som Krösatågen är en del av i södra Sverige, med fler resenärer som målsättning.

– Detta är en jättestor satsning, helt enligt vår regionala utvecklingsstrategi, där vi säkrar tågtrafiken långsiktigt. Vi ersätter dagens eltåg, som var cirka 20 år gamla redan när vi införskaffade dem, med helt nya och större eltåg. De ger en helt annan komfort och har alla finesser som bland annat wifi, ladduttag och större möjlighet att ta med sig cykel. De är förstås även anpassade till resenärer med funktionsvariation, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

De nya, större tågen, behöver en ny depå med större kapacitet för sitt underhåll. Därför har det arbetats fram ett förslag om att bygga ny tågdepå i Nässjö på ett område i anslutning till stationsområdet. Enligt förslaget ska depån sköta underhåll på tåg som tillhör både Region Jönköpings län och Region Kronoberg, som också köper nya tåg enligt en överenskommelse som tecknas mellan parterna.

– Tanken är att tågdepån ska stå klar tills de nya eltågen är på plats under 2023. I takt med att den gamla depån avvecklas kommer även de dieseltåg vi har att underhållas i nya depån, säger Carl-Johan Sjöberg.

På sikt blir det aktuellt med utbyte till fler eltåg i takt med att järnvägsnätet blir allt mer elektrifierat. Just nu genomförs upphandling av trafikentreprenör inför ny långsiktig avtalsperiod, en upphandling som omfattar både trafik och underhåll.

– En ny tågdepå är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en hög kvalitet på vår kollektivtrafik, både för alla oss som bor i Jönköpings län och för resenärer i hela södra Sverige. Vi har tidigare beslutet att den nya tågdepån ska byggas och drivas av ett separat bolag, helägt av Region Jönköpings län, säger Marcus Eskdahl.