Norska tåg rullar in i Motala

Foto: Alasdair McLellan

I juli skrev Alstom ett nytt kontrakt med Norske Tog för sprickreparationer och viss upprustning av 19 stycken WLAB2-nattvagnar. Vagnarna ägs av Norske Tog och som körs i trafik av Norska Statsbaner, NSB. Arbetet kommer att utföras vid Alstoms depå i Motala och just nu är det fullt fokus på mobiliseringsarbetet för att vara redo för att ta emot första vagnen den 15:e Oktober.

Projektet är ett exempel på hur Alstoms nordiska organisation kan jobba tillsammans och erbjuda kunderna en bättre och bokstavligen gränsöverskridande kompetens för komplexa reparationer.

Mikael Granberg är projektledare:

– Det är enormt kul att vi kan använda kompetensen vid vår svenska depå i Motala för att nu ta oss in på den norska underhållsmarknaden. I Motala har vi förstärkt vår Engineering-funktion och de kommer att jobba särskilt med förberedelserna för de omfattande sprickreparationer som ska genomföras. Detta genom att bland annat utveckla korrekta ritningar, instruktioner och process för egenkontroll. Vår kvalitet- och säkerhetsarbete är särskilt viktigt nu när vi ska göra ingrepp i vagnkorgen på fordonen.

– Just nu fokuserar vi hårt på vår kvalitetssäkringsprocess som ska hjälpa oss att säkra en störningsfri produktionsstart men den hjälper oss också genom projektet för att säkra att vi lämnar ifrån oss utlovad kvalitet och säkerhet. En annan del av mobiliseringsplanen är bland annat att ta fram transportplaner och myndighetsgodkännanden för att få köra vagnarna över gränsen fram till Motala. Första vagnen kommer till Motala den 15 oktober och då ska vi vara redo . Det kommer att ta ungefär 15 dagar per vagn och hela projektet beräknas vara avslutat i januari 2020, säger Mikael Granberg.

Efter avregleringen i Norge som började vid årsskiftet har norrmännen aktivt letat efter utländska partners i sina upphandlingar. Det har betytt mycket positivt för den norska järnvägsbranschen att den nu öppnas.