Kontrakt tilldelat Tysklands längsta nya spårvagnslinje

En särskild planeringsorganisation med namnet, Zweckverband Stadt-Umland-Bahn, som bildades i mars 2016 för att engagera kommunerna i Erlangen, Herzogenaurach och Nürnberg för projektet, tilldelade sedan kontraktet till ett konsortium som bestod av specialistkonsulterna Gauff Rail Engineering, Rambøll och Obermeyer Planen & Beraten. Illustration: pbconsult

Den planerade linjen kommer att vara en förlängning av nordbayerska staden Nürnbergs nuvarande spårvagnsnätverk.
Ett detaljerat planeringsavtal för den föreslagna 25 kilometer långa linjen, som förbinder Nürnberg med stadens omgivning, undertecknades i slutet av juni.

Kontraktet omfattar planeringen av Erlangen och Herzogenaurach-sträckan i en omfattning som krävs för att ett slutligt planeringstillstånd godkänns år 2021.

Den föreslagna spårvagnslinjen kommer att bilda en västlig förlängning av det befintliga Nürnberg-spårvagnsnätverket, som börjar vid den nuvarande terminalen "Am Wegfeld" på linje 4, som betjänar städerna Erlangen och Herzogenaurach nordväst om Nürnberg.

Om projektet, som för närvarande beräknas kosta 300 miljoner euro, godkänns för planering år 2021, kan byggandet börja 2023 med driftstart från och med 2027. Det är tänkt att Nürnbergs spårvagnsoperatör VAG kommer ansvara för trafiken på linjen.

Den planerade lätta järnvägen kommer istället att betjäna området kring den gamla stationen i Herzogenaurach men kommer att använda en helt ny förbindelse norr om den gamla järnvägen från Erlangen centrum via Erlangen-Büchenbach.

En planerad östra gren av det nya nätverket ströks under tidigare planeringsfasen efter att lokalbefolkningen i ett område där sträckan skulle gå, röstade emot byggets finansiering i samband med en folkomröstning år 2015.