Stadler presenterade nya Traverso för schweiziska operatören SOB​​​​​​​

Traverso, Stadlers nya pendeltåg för Alperna invigdes i staden Erlen i närvaro av de nya ägarna Schweizerische Südostbahn AG. Foto: SOB

I samband med en ceremoni nyligen invigde Stadler och den schweiziska operatören Südostbahn (SOB) tågbyggarens första pendeltåg av EMU-typ Traverso, som är avsett att användas på linjen Voralpen Express. Invigningen ägde rum i staden Erlen den 6 juni.

SOB undertecknade ett avtal med Stadler i juni 2016, som gick ut på att tågbyggaren skulle designa och bygga sex stycken åttavagnars- och fem fyrvagnståg, som ersättning för de tåg som idag används på linjen mellan St Gallen – Lucerne, och som trafikeras under beteckningen Voralpen Express, varav några sedan 40 år.

Traverso, som kommer upp på hastigheter kring 160 km/h, har utrustats med en aluminiumkonstruktion. Nyligen försågs tåget med en lättare motor och boggi. Målet är att minska hjulslitaget på de starkt lutande sträckorna.

Varje tåg med åtta vagnar finns det sittplatser för 359 passagerare, inklusive 68 i första klass, medan fyrvagnssätt har 197 platser, varav 22 är första klass. Stickkontakter finns vid varje säte.

Källa:Stadler